1.15.2009

2008-2009Situa?ia pe 2008 a fost relativ bun?, la o cre?tere a cifrei de afaceri cu 29% avem o cre?tere a profitului cu 21% fa?? de 2007, este acceptabil având în vedere situa?ia economic? a anului trecut iar pentru 2009 avem ca ?int? men?inerea profitului la nivelul 2008.

Cât despre partenerii cu care am colaborat pe 2008, num?rul acestora a crescut cu 30% fa?? de 2007, astfel în 2008 am colaborat cu 1.086 parteneri unici, cu care suntem siguri c? vom colabora ?i în 2009.

În cea ce prive?te m?surile pe 2009 cand euro se preconizeaz? c? va ajunge la 4,7 Lei (materia prim? o cump?r?m în euro) iar produc?ia industrial? din Romania se va contracta credem de cuvin?? s? aplic?m urmatoarele m?surii:

1) cre?terea pre?ului cu 9% fa?? de anul trecut - la o cre?tere a cursului Leu/Euro cu 25% doar pân? acum

2) acceptarea pla?i doar prin numerar sau ordin de plat? anticipat

Etichete: